Biz hakda

“Yanger Marine” hoş geldiňiz

Tehnologiýa we enjamlaryň hyzmatdaşy

“Yanger Marine”, gözleg we gözleg, dizaýn, önümçilik we hyzmaty birleşdirýän deňiz we deňiz ýörite kabel pudagyna gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Lan kabeli, koaksial kabel, süýüm optiki we awtobus kabeli ýaly önümlerimiz.Müşderilerimiz üçin gymmatlyk döretmek üçin ýokary hilli deňiz we deňiz ýörite kabelini bäsdeşlik bahasy bilen üpjün edýäris.

Şeýle hem ýokary hilli tehniki goldaw berip bileris.Ammarymyzda köp sanly inwentar we doly ulgam bar.Global ulgamymyzyň kömegi bilen, “Yanger” gysga wagtyň içinde önümler bilen üpjün edip we tehniki kömegi gurap bilýär.Häzirki wagtda “Yanger Marine” -iň Şanhaýda we Gonkongda ýerleşýän kompaniýalary bar.

1920

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýanyň doly hyzmat ulgamy we tejribeli hünärmen tehniki topary bar, gämi eýelerine we gämi abatlaýan kärhanalara ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge doly ukyply.“Yanger” bilen hyzmatdaşlyk etmek wagtyňyzy tygşytlar we enjamlaryňyzyň iň täsirli işlemegini üpjün eder.

Kompaniýa elmydama "howpsuzlyk, ygtybarlylyk, durnukly ösüş we daşky gurşawy goramak" işewürlik pelsepesine eýerýär we dünýä derejesindäki deňiz we deňiz enjamlary kärhanasy bolmaga çalyşýar.
Web sahypamyza gireniňiz üçin sag boluň we gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

biz hakda (1)

Medeniýetimiz

Saglyk , Howpsuzlyk , Durnukly , Daşky gurşawy goramak

Maksady

Birinji derejeli deňiz enjamlaryny üpjün ediji bolmak

Ruh

Bütewilik, bagyşlamak dogruçyllyk, täzeçillik

Filosofiýa

Müşderiniň garaşyşlaryndan ýokary

Gymmatlyk

Adamlara hormat goýuň Üstünlige eýeriňGarmonly ösüş Döredijilik gymmaty

Wezipe

Müşderilere HSSE tehnologiýasy we önümleri bilen üpjün etmek üçin bilelikde tutuş adamzadyň ýaşyl ummanyny guruň

Görüş

Müşderileriň iň ynamdar hyzmatdaşy bolmak

Kwalifikasiýa we şahadatnama

质量 管理 体系 认证 英文版 - 英文版
1.pdf
阳 尔 - 网 线 -FSC COC 证书 -В.00693-1
CCS 网 线 证书 _ZG21PWA00011_ 不外 发
DNV 网 线 证书 _TAE00004MU-1
Suratlar PDF formata öwrüldi.

Hyzmat tory

Global önümler we hyzmatlar ulgamy bizi müşderileriň iň ygtybarly hyzmatdaşy edýär

karta

Zawod gurşawy