Biziň kompaniýamyz

kompaniýanyň iş gerimi

Kompaniýanyň iş meýdany AMPS (Alternative Marine Power System) we EGCS (Exhaust Gas Arassa Ulgam) dizaýny, önümçiligi we EPC-ni öz içine alýar.Highokary we pes woltly kenar elektrik birikdiriş gutularyny, kenara elektrik ygtyýaryna gözegçilik şkaflaryny, kabelleri we kabel rulonlaryny, kenar elektrik wilkalaryny we rozetkalaryny we ş.m., şeýle hem süpürgiç we bölekleri berip bileris.Şeýle hem ýokary hilli tehniki goldaw we hyzmat hyzmatlaryny berip bileris.Ammarymyzda köp sanly ätiýaçlyk şaýlary we doly ulgam bar.Global ulgamymyzyň kömegi bilen, “Yanger” gysga wagtda bölekleri üpjün edip we tehniki kömegi gurap bilýär.

ÖNÜMLER

  • kompaniýa1

Biz hakda

“Yanger” (Şanhaý) Deňiz Tehnologiýa Ş.Kompaniýanyň merkezi Şanhaýda we Gonkongda şahamçasy bar.

Biziň artykmaçlygymyz

Kompaniýanyň iş meýdany AMPS (Alternative Marine Power System) we EGCS (Exhaust Gas Arassa Ulgam) dizaýny, önümçiligi we EPC-ni öz içine alýar.Highokary we pes woltly kenar elektrik birikdiriş gutularyny, kenar güýjüne gözegçilik şkaflaryny, kabelleri we kabel rulonlaryny, kenar elektrik wilkalaryny we rozetkalary we ş.m. üpjün edip bilerdik.

kompaniýa1

Biziň artykmaçlygymyz

Ammarymyzda köp sanly ätiýaçlyk şaýlary we doly ulgamlar bar.Global ulgamymyzyň kömegi bilen, “Yanger” gysga wagtda bölekleri üpjün edip we tehniki kömegi gurap bilýär.

002 (2)

Biziň artykmaçlygymyz

Kompaniýanyň doly hyzmat ulgamy we tejribeli hünärmen tehniki topary bar, gämi eýelerine we gämi abatlaýan kärhanalara ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge doly ukyply.“Yanger” bilen hyzmatdaşlyk etmek wagtyňyzy tygşytlar we enjamlaryňyzyň iň täsirli işlemegini üpjün eder.

002 (3)

Biziň artykmaçlygymyz

Kompaniýa elmydama "howpsuzlyk, ygtybarlylyk, durnukly ösüş we daşky gurşawy goramak" işewürlik pelsepesine eýerýär we dünýä derejesindäki deňiz we deňiz enjamlary kärhanasy bolmaga çalyşýar.

ýanger (14)

Biziň artykmaçlygymyz

Bu kabeller IEC 61156 standartlaryna doly laýyk gelýär.Bu katalogdaky ähli dizaýnlar gämi, gury ýerde we deňizde ulanmak üçin tassyklanan DNV / ABS / CCS.

产品 页 预览 123-02
  • logo (5)
  • logo (1)
  • logo (3)
  • logo (6)
  • logo (4)
  • logo (7)
  • e + h logo1
  • logo (8)