کابل لن

 • CAT6A 4x2x23/7 AWG رشته S/FTP LSZH-SHF1

  CAT6A 4x2x23/7 AWG رشته S/FTP LSZH-SHF1

  سیستم های مخابراتی، نرخ داده بالا، برنامه های کاربردی دیجیتال با پهنای باند بالا با BER کم، استفاده در داخل ساختمان، تاسیسات ثابت.

 • CAT7 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  CAT7 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  تاسیسات کشتی، محیط دریایی، نرخ داده بالا، سیستم های مخابراتی، برنامه های کاربردی دیجیتال با پهنای باند بالا با BER کم، استفاده در فضای داخلی/خارج، تاسیسات ثابت، کشتی ها، کشتی های پرسرعت و سبک.

 • CAT7 4x2x23/7 AWG رشته S/FTP LSZH-SHF1

  CAT7 4x2x23/7 AWG رشته S/FTP LSZH-SHF1

  تاسیسات کشتی، محیط دریایی، نرخ داده بالا، سیستم های مخابراتی، برنامه های کاربردی دیجیتال با پهنای باند بالا با BER کم، استفاده در فضای داخلی/خارج، تاسیسات ثابت، کشتی ها، کشتی های پرسرعت و سبک.

 • CAT7A 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  CAT7A 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  تاسیسات کشتی، محیط دریایی، نرخ داده بالا، سیستم های مخابراتی، برنامه های کاربردی دیجیتال با پهنای باند بالا با BER کم، استفاده در فضای داخلی/خارج، تاسیسات ثابت، کشتی ها، کشتی های پرسرعت و سبک.

 • CAT5E 4x2x24/1 AWG جامد F/UTP LSZH-SHF1

  CAT5E 4x2x24/1 AWG جامد F/UTP LSZH-SHF1

  تاسیسات کشتی، محیط دریایی، تاسیسات ثابت یا قابل حمل، استفاده در داخل ساختمان، تاسیسات ثابت، نرخ داده بالا، کشتی‌ها، کشتی‌های پرسرعت و سبک.

 • CAT6 4x2x24/1 AWG جامد F/UTP LSZH-SHF1

  CAT6 4x2x24/1 AWG جامد F/UTP LSZH-SHF1

  تاسیسات کشتی، محیط دریایی، تاسیسات ثابت یا قابل حمل، استفاده در داخل ساختمان، تاسیسات ثابت، نرخ داده بالا، کشتی‌ها، کشتی‌های پرسرعت و سبک.

 • CAT6A 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  CAT6A 4x2x23/1 AWG جامد S/FTP LSZH-SHF1

  سیستم های مخابراتی، نرخ داده بالا، برنامه های کاربردی دیجیتال با پهنای باند بالا با BER کم، استفاده در داخل ساختمان، تاسیسات ثابت.